Motorické přestavníky pro modelovou železnici

• Motorické přestavníky s tichým a pomalým chodem
• Miniaturní rozměry
• Vestavěn motorek s planetovou převodovkou
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• Možnost nastavení stupňů zdvihu
• Integrované přepínací kontakty
• Pohodlná instalace
• Snadné nastaveni základní pozice táhla

Přestavníky slouží pro elektrické ovládání dvoupolohových mechanismů v modelech, typicky výhybky či mechanická návěstidla a závory.
Zdvih se nastavuje v několika stupních, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Napájení je stejnosměrné i střídavé v rozsahu 9–16 V, odběr cca 150 mA pri chodu. Mechanismus je vybaven koncovými spínači
polohy, tj. ovladací napájení muže být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí.
MP1 Základní motorický přestavník

• Motor switch with silent and slow motion
• Miniature scantlings 28x40mm (w x l)
• Inbuilt motor with planetary transmission
• Direct replace of electromagnetic motor switch with three-core connection

Zdvih se nastavuje ve třech stupních 3, 6 a 9 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Mechanismus je vybaven koncovými spínači polohy, tj ovladací napájení může být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí. Pro pomocné účely je vybaven přepínacím kontaktem 1A, s ochranou tepelnou pojistkou 0.5A (ochrana zkratu na srdcovce výhybek).

Manual download here


Electric switch on of motor switch

Connect to the COM+ terminal with DC powersupply. The F1 contact will close once the movement ends up at the Position 1 (or the Position 2 in case of the F2 contact respectively)


MP5 Rozšířený přestavník výhybek

• Miniaturní rozměry 30×42 mm (š×d)
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních 3, 6, 9 a 12 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP5 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště. Kompatibilní s bežnými DCC dekodéry např. Lenz LS100, LS150 i dekodéry pro motorické přestavníky. Pro doplňkové použití je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A. Koncové spínače zajištují dojezd do polohy i po obnovení přerušeného napájení.

Manual download here


Electric switch on of motor switch

Integration with 3 conductors like electromagnetic switch Integration with 2 conductors like motor switch

MP6 Impulsní motorický přestavník

• Miniaturní rozměry 30×42 mm (š×d)
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický přestavník
• Impulsní ovládání
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních 3, 6, 9 a 12 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Přestavník MP6 slouží jako náhrada standardního dvoucívkového přestavníku, s ovládáním krátkými impulsy. Napájecí napětí 9-14V stejnosměrné, které musí být trvale přivedeno. Přestavení do koncové polohy zajišťuje paměťové relé které se ovládá krátkým impulsem (min 40ms) z ovládacího zařízení/spínače. Impulsní vstupy jsou dva POS1,POS2, sepnutím vstupu k napětí -U (společná nula) dojde k zahájení pohybu. Elektronika přestavníku zajistí plynulé přestavení a dojezd do koncové polohy, i když ovládací impuls již odezněl. Přídavné výstupy (fb1, fb2) jsou určené k signalizaci koncové polohy přestavníku pomocí LED nebo žárovky, tyto kontakty spínají po dojezdu ke společnému (zápornému) pólu napětí. Nebo lze použít pro DCC řízení jako zpětný ohlas polohy zařízení.

Pro doplňkové použití je přestavník vybaven dvěma izolovanými přepínacími kontakty s kapacitou 1A. Koncové spínače a relé zajišťují dojezd do polohy i po obnovení přerušeného napájení.


Electric switch on of motor switch
MP10 Základní motorický přestavník

• Kompatibilní rozměry s Tortoise Slow machine (TM)
• Redukovaná rychlost, vyšší síla - vhodné i pro větší měřítka modelů
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3.5, 6, 9.5 a 12.5 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP10 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště, Pro doplňkové učely je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A.

Manual download here


Electric switch on of motor switch

Integration with 3 conductors like electromagnetic switch Integration with 2 conductors like motor switch


How to change the distance of travel


1 Unscrew 3 screws on the housing bottom.


2 Remove the slider assembly.


3 Set the pin to a desired position


4 Reassemble the set and fit the housing. Carefully retighten screws. The switches must get in contact with cams, but beware                        of plastic parts while retightening. Excessive effort might cause damage to them; try with the screw first.

Setting the length of needle


1 Unscrew screw on the check gate of motor switch


2 Set the required length of needle and screw up screw

Setting the needle longitudinal position


1 Unscrew 2 external screws on the check gate of motor switch


2 Set the required position of check gate with respect to the end position of switch